Om/Kontakt

Husvik Historielag er en undergruppe i Husvik og Nes Velforening som arbeider for å ta vare på og informere om historien i velets område. Gruppen ble etablert i 1993 og hadde sin første bildeutstilling i 1994. Historielaget har en stor samling av digitaliserte bilder fra Teien, Nes, Husø, Tangen, Jarlsø, Husvik, Fagersand, Narverød og øyene i skjærgården utenfor. På grunn av hvalfangstens store betydning for vårt område, har vi også bygget opp en stor samling av bilder fra hvalfangst over hele verden. Formidlingen foregår via hjemmeside, ved jevnlige utstillinger og foredrag, samt årlig utgivelse av kalender med historiske bilder. Historielaget har også for tiden som oppgave å administrere den gamle vaske- og opplagsplassen Husvik Slipp på Fagersand.

Historielaget har ingen fast organisert virksomhet med møter og medlemslister. Alle medlemmer i velforeningen er samtidig medlemmer i Historielaget. Vi baserer innsamlingen av bilder og informasjon på innspill fra alle som er interessert i lokalhistorien. Hvis du har bilder som kan være av interesse, så ta kontakt med Erik Evensen (97481373) eller Terje Bang (91676470). Historielaget kan også nås på epost husvik.historielag@gmail.com.